S cieľom vylepšenia našich služieb využívame súbory cookies. Používaním stránok mattu.sk súhlasíte s ich ukladaním na vašom zariadení.
OK

KONTAKTY

Varga Trade s.r.o.
Mochovská 32
Levice
tel: +421 918 974 970
info@mattu.sk

NOVINKY

arr3pro naše české zákazníky!Reklamace, které neumíme vyřídit v rámci ČR přes naši českou distribuci, můžete po dohodě s námi... arr3Zmena bankového účtuZákazníkov upozorňujeme, že postupne prestávame používať náš účet v Tatra banke. V platnosti naďalej... arr3Registrácia u nás nie je požadovanáRegistrácia na stránke nie je povinná pre uskutočnenie objednávky. Nakupujte priamo bez akéhokoľvek... arr3Čeští plátci DPH pozor ... čtěte zdeZ dôvodu vyskytujúcich sa úhrad plnej sumy s DPH platcami DPH v Českej republike by sme Vás radi...

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

A. Základné údaje

Obchodný názov: Varga Trade s.r.o.

Sídlo (NIE prevádzka): Mochovská 32, 93405 Levice, SR

IČO: 46043357

IČ DPH: SK2023202137

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 28483/N. Spoločnosť je platcom DPH. Zastúpená konateľom Gabriel Varga.

 

Čísla účtov pre Slovenských zákazníkov:

Fio banka Slovensko:

Klasický tuzemský formát: 2700116644 /8330

IBAN: SK21 8330 0000 0027 0011 6644

BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Číslo účtu v CZK pre Českých zákazníkov:

Fio banka Česká republika:

Klasický "český tuzemský" formát: 2800116641 /2010

IBAN: CZ38 2010 0000 0028 0011 6641

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Osobné prevzatia v rámci Levíc: Ponúkame niekoľko možností. Aktuálne výdajné miesta nájdete v potvrdení objednávky

Kontaktné údaje:

Tel: +421 918 974 970

Email: info@mattu.sk 

 

B. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické (verbálne, SMS) alebo e-mailové po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Za podstatné sa považujú hlavne obsah objednávky (popis tovaru a jeho množstvo), cena za tovar, prepravu alebo ďalšie služby, kompletná suma s DPH, spôsob a približný termín doručenia. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Recyklačné poplatky sú už zahrnuté v cene tovaru.

 

C. Storno objednávky / odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo stornovať objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.)

* tovar nie je skladom. V prípade, že táto situácia nastane, predajca bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nákladov na prepravu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich kalendárnych dní.

* v prípade ak sa ukáže, že kupujúci v minulosti neprevzal zásielku alebo nedodržal obchodné podmienky alebo sa správal akýmkoľvek iným nevhodným spôsobom. Predajca bude včas kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky o zamietnutí potvrdenia objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil, platí vyššie uvedené.

 

D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa (na základe zmluvy uzavretej na diaľku)

Kupujúci má v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, resp. prevzatím jeho poslednej súčasti či kusu (v prípade zmluvy o viacerých kusoch či tovaru pozostávajúceho z viacerých súčastí). Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (tj. aj v čase od objednávky po doručenie tovaru).

Predajca nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predajcom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predajcom.

Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predajcovi vopred písomne, emailom alebo na základe elektronického formulára na odstúpenie od zmluvy nájdete tu, prvý v poradí, ktorý kupujúci vyplní a odošle najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia tovaru. (Aktuálne kontaktné údaje predajcu nájdete v úvode obchodných podmienok). Po odoslaní takéhoto oznámenia je kupujúci povinný odoslať tovar späť na adresu predajcu najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká súvisiace s vrátením tovaru. Predajca je povinný zabezpečiť prepravu a teda aj znášať náklady iba pri vrátení tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštových služieb.

Spôsob vrátenia tovaru je voľba kupujúceho, tovar však odporúčame doniesť osobne alebo dôkladne zabaliť a poslať doporučene, prípadne poistene (u drahšieho tovaru) nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenia na ceste k nám. (Doporučene neznamená na dobierku! Vrátenie tovaru formou dobierky nebude akceptované, resp. dobierka nebude prevzatá!).

Predajca je povinný bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy posúdiť stav vráteného tovaru, vystaviť dobropis a peňažnú sumu vrátiť kupujúcemu. Suma za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Predajca musí vrátiť túto sumu kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom ak sa predajca a kupujúci tak dohodnú. (napr. ak si kupujúci zvolil dobierku, predajca je povinný mu peniaze vrátiť prostredníctvom poštovej poukážky, ale môže tak spraviť aj bankovým prevodom ak kupujúci súhlasí. Pri platbách s platobnou kartou má predajca možnosť vrátiť peniaze len bankovým prevodom na účet, ku ktorému kupujúceho karta patrí. Pri platbe cez paypal je vrátenie rovnako na paypal, a pod).

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie základných vlastností a funkčnosti tovaru (poškodenie, neúplný obsah, chýbajúce balenie, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod). Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predajca nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci bol oboznámený s vyššie uvedenými právami, povinnosťami a možnosťami a „zakliknutím“ súhlasu s obchodnými podmienkami, bez ktorého nie je možné v objednávke pokračovať (Tento súhlas nie je na webovom sídle predajcu automaticky „zakliknutý“). Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. (V prípade telefonickej objednávky, objednávky uskutočnenej emailom alebo iným prostriedkom či prostredníctvom iného webového sídla je kupujúcemu posielané aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, a to emailom alebo písomne spolu s tovarom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho pri osobnom prevzatí: Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa vzťahuje aj pri osobnom prevzatí tovaru. Podmienky pre stav vráteného tovaru sú rovnaké ako pri zmluve uzavretej na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - podnikateľa (nákup na IČO): predajca môže takéto odstúpenie akceptovať, ale nemusí. S ohľadom na rôznorodosť tovaru a činnosť právnickej osoby, fyzickej osoby - živnostníka je každý prípad riešený individuálne.  

 

E. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. V prípade dostupnosti tovaru (tzv. tovaru skladom) je to zvyčajne do 2 až 6 pracovných dní aj v závislosti na voľbe spôsobu prepravy (Česká republika plus 1-2 prac. dni). Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je skladom, v prípade dovolenky a pod.) a po dohovore s kupujúcim môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo predĺženia spomínanej lehoty v prípadoch ak zanechá oznámenie o odcestovaní / dovolenke na hlavnej strane svojho internetového obchodu alebo v podobnej sekcii, kde je takéto oznámenie jasne viditeľné pred realizovaním objednávok, alebo takéto oznámenie zašle kupujúcemu e-mailom pred potvrdením objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúcim (V prípade objednávky zo zahraničia v rámci EU, ak je kupujúci platca DPH a faktúra je vystavená bez DPH je možné zaslanie tovaru iba na adresu sídla spoločnosti, prípadne jej oficiálnej prevádzky). Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Za uvedené miesto sa považujú domová brána, prvé dvere bytového domu a podobne. Prepravca môže, ale nie je povinný dodať tovar na špecifické poschodie v bytovom dome. V prípade ak je služba dodania tovaru až k bytovým dverám dostupná, bude uvedená v možnostiach pre dopravu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia ak nie je uvedené inak.  Dopravu na adresu určenia zaisťuje (objednáva) predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad. Faktúra – daňový doklad alebo pokladničný doklad - blok taktiež slúžia ako dodací a záručný list. V osobitných prípadoch sa k niektorým produktom pridáva aj zvlášť záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom uvedeným na daňovom doklade (na tovar však poskytujeme záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov + 18 dní, čo je maximálna doba uskladnenia zásielky na pošte.

Spätný odber: podľa zákona o odpadoch ponúkame zákazníkom možnosť bezplatného odberu starého tovaru / elektrospotrebiča rovnakého funkčného zamerania a formou kus za kus. Starý spotrebič možno odovzdať aj kuriérovi , ale len po predchádzajúcej dohode s predajcom a za prepravný poplatok. (Je totiž nutné, aby sme takúto spätnú prepravu u prepravnej spoločnosti objednali vopred a nemusí to byť tá istá spoločnosť, ktorá Vám tovar dovezie). Pre viac informácii nás kontaktujte telefonicky.

 

F. Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Varga Trade s.r.o., IČO 46043357 so sídlom Mochovská 32, Levice, Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Adresa: Mochovská 32, 93405 Levice, Slovensko. Email: vargatrade@upcmail.sk. Telefón: +421918974970
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, dotazníkov spokojnosti a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov, dotazníkov spokojnosti s vybavením objednávky a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru, služieb, realizácii platieb, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu, zaisťujúce marketingové služby a dotazníky spokojnosti zákazníkov, autorizované servisy (pre účely vybavenia reklamácie), osoby podieľajúce sa na kontrole výkazov o elektroodpadoch, účtovná kancelária, Finančná správa SR, orgány činné v trestnom konaní.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.    

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä bezpečnostné skrine, uzamykateľné priestory, heslá, šifrovanie, zálohy, antivírové programy atď.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Vyššieuvedené podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018. 

 

Dodatočné informácie ohľadne zasielania dotazníkov spokojnosti.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľov spracúvania, ktorými sú prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a Najnakup.sk. Týmto na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 

G. Platba a doprava 

Aktuálne možnosti pre dopravu a platbu nájdete v sekcii Cenník prepravy tu 

 

Dodatočné informácie k doprave

1) O celom procese sa snažíme zákazníka priebežne informovať. Vo väčšine prípadov nedochádza ku žiadnemu omeškaniu. V prípade ak by nastala akákoľvek nezvyčajná situácia alebo podozrivé meškanie zásielky, prosíme Vás okamžite nás kontaktovať.

2) Zákazník je povinný skontrolovať prepravný obal zásielky (obálku, krabicu a pod.) a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné prevzatie zásielky odložiť alebo odmietnuť (napr. v prípade odloženia pošta zásielky uchováva po dobu 7/18 dní na svojom sklade) a kontaktovať nás pre dohodnutie ďalšieho postupu. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.

3) Predajca si po dohode so zákazníkom vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy v prípade ak by objednávka presahovala hmotnostný limit pre zvolenú prepravu.

 

H. Záruka a reklamácia

Záruka: poskytujeme záruku na bezproblémovú prevádzku zariadenia a jeho príslušenstva v trvaní 24 mesiacov + extra 18 dní (čo je maximálna lehota na prevzatie tovaru z pošty – bez ohľadu či bol tovar prevzatý osobne alebo doručovaný kuriérom či poštou) ak nie je stanovené inak (napr. 36 mesiacov alebo viac). Záruka je neplatná ak bol pozmenený výrobok alebo jeho podstatná súčasť, typ výrobku, prípadne jeho výrobné číslo alebo sú tieto nečitateľné.

Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené:

 • Používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením.
 • Priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra (výnimkou sú výrobky, ktoré sú určené na použitie pod vodou).
 • Nevhodným  skladovaním a používaním vo vlhkom, prašnom či chemicky alebo ináč agresívnom prostredí.
 • Zásahom nepovolanej osoby.
 • Elektrostatickým výbojom.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • Chyby zavinené neodborným zaobchádzaním.
 • Závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Prirodzené opotrebovanie vonkajších povrchov.
 • Poškodenie v dôsledku havárie, živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného      poškodenia, poveternostných podmienok.
 • Bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté jeho používaním (vrátane straty      kapacity batérie).

V prípade rozporu tovaru so zmluvou/popisom/návodom má kupujúci nárok žiadať o:

a) bezplatné uvedenie výrobku do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy.

b) primerané zníženie kúpnej ceny, resp. náhrady (záruka sa potom už nevzťahuje na vadnú súčasť výrobku).

c) výmenu výrobku za nový.

d) vrátenie obstarávacej ceny výrobku.

Postup:

Predajca má vzhľadom na okolnosti a povahu výrobku právo sa rozhodnúť či bude daný výrobok opravený, vymenený za nový alebo bude kupujúcemu vrátená obstarávacia cena výrobku už pri prvej reklamácii. Kupujúci má právo na definitívne vrátenie peňazí až pri tretej reklamácii počas záručnej doby, čo v praxi znamená, že pri tretej reklamácii už predajca nemá právo sa rozhodnúť či bude výrobok znova opravovaný, ale musí bezodkladne vyhovieť žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí.

Doba vybavenia reklamácie sa do záručnej doby nepočíta, čo v praxi znamená, že o túto dobu sa záručná doba predĺži. Väčšina reklamácií je vybavená okamžite. V niektorých prípadoch – ak je nevyhnutný odborný servis, sa táto doba môže predĺžiť na maximálne 30 kalendárnych dní.

Pre vybavenie reklamácie je kupujúci povinný predajcovi poskytnúť minimálne kópiu dokladu o kúpe (emailom alebo priložený v zásielke). V prípade straty takéhoto dokladu predajca môže kupujúcemu vyhovieť ak sa podarí pôvodnú objednávku v systéme predajcu nájsť a identifikovať na základe emailu, čísla objednávky, mena zákazníka a pod.

Kupujúci musí vopred oznámiť svoj zámer tovar reklamovať, a to buď emailom na info@mattu.sk alebo na tento účel použije elektronický reklamačný formulár (nájdete tu, druhý v poradi). Nakoľko sa ku každej reklamácii pristupuje individuálne a niektoré produkty sú zasielané priamo do servisu alebo k distribútorovi, a niektoré sú najprv doručené k nám, tak Vás žiadame neposielať nám tovar bez predošlého kontaktu a vyčkania na ďalšie inštrukcie. Urýchlené konanie bez predošlej dohody zo strany zákazníka v tomto prípade môže viesť len k predĺženiu doby na vybavenie reklamácie.

Prepravu reklamovaného výrobku od kupujúceho zaistí predajca za pomoci svojej zmluvnej prepravnej spoločnosti alebo prepravnej spoločnosti servisného strediska a na svoje náklady (platí pre územie SR). Prepravu reklamovaného výrobku z Českej republiky môže rovnako zaistiť predajca podľa aktuálnych možností pre ČR, ale nemusí v prípade ak je tovar možné vrátiť prostredníctvom Českej pošty (v prípade opodstatnenej reklamácie sú poštové náklady kupujúcemu preplácané). V prípade ak sa kupujúci rozhodne reklamovaný výrobok vrátiť iným spôsobom ako je prepravná spoločnosť, ktorú predajca alebo servisné stredisko na vrátenia tovaru ponúka a používa, môže tak kupujúci spraviť, ale tieto náklady nebudú kupujúcemu preplatené. Ak kupujúci predajcu vopred nekontaktuje, teda pošle tovar na reklamáciu bez akéhokoľvek predošlého avíza a zároveň sa preukáže neoprávnenosť reklamácie tak si náklady súvisiace s poslaním tovaru naspäť hradí kupujúci.

Vo všetkých prípadoch je nutné aj reklamovaný tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu, napr. ak je u výrobku reklamovaná nefunkčnosť a výrobok sa vráti vážne mechanicky poškodený v dôsledku neopatrného zabalenia, tak reklamácia nemusí byť uznaná.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením obstarávacej ceny výrobku (+ poštové náklady českej pošty ak sú), vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná alebo elektronická (e-mailová) výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Za obstarávaciu cenu sa pre účely obchodných podmienok považuje cena, ktorú kupujúci za tovar zaplatil plus náklady na prepravu tovaru ku kupujúcemu, teda je to suma zhodná so sumou na daňovom doklade.

 Zamietnutie reklamácie zákazníka a odborné posúdenie znalcom

Jedným z možných spôsobov ukončenia reklamačného konania voči zákazníkovi je zamietnutie reklamácie. Aby však bolo takéto zamietnutie odôvodnené a nemohlo zákazníka ako spotrebiteľa poškodiť, musí mať zákazník možnosť nechať zhodnotiť vady výrobku a ich pôvod nezávislou treťou stranou.

Ak zákazník uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku, môže byť jeho reklamácia zamietnutá výhradne na základe výsledkov odborného posúdenia. Odborné posúdenie pritom môže vykonať len znalec, autorizovaná alebo notifikovaná osoba, osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv – takzvaná určená osoba. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša v tomto prípade všetky naň vynaložené náklady predávajúci.

V prípade, že zákazník uplatní reklamáciu výrobku až po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, môže predajca reklamáciu zamietnuť na základe vlastného posúdenia. Avšak aj v takomto prípade je predajca povinný zákazníka poučiť o možnosti zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady spojené s odborným posúdením znáša v tejto situácii zákazník len v prípade, ak výrobok zašle na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej alebo notifikovanej osobe. Ak výrobok zákazník zašle pre tento účel určenej osobe (záručnému servisu), znáša aj v tomto prípade náklady predajca, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia. Ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predajcu za vadu, má zákazník právo uplatniť reklamáciu znova, túto reklamáciu potom nie je možné zamietnuť. Zároveň je predajca do 14 dní odo dňa jej uplatnenia povinný uhradiť zákazníkovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste      spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť      o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: reklamacie_vratenia@mattu.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu      samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Batéria má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu prevádzky, schopnosti a životnosti, ktoré sú závislé od spôsobu používania. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu ako v čase predaja len po dobu 6 mesiacov, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

 

I. Kalibračné certifikáty a externý servis

Ponúkané produkty sú v súlade s požiadavkami o zhode (CE, ceritificate of comformity). Tieto certifikáty sú u výrobcu a na požiadanie by mali byť ich kópie dostupné. K niektorým produktom je však možné od príslušných úradov, ústavov či spoločností nad rámec získať kalibračné či iné certifikáty. Táto činnosť a všetky náklady súvisiace s touto činnosťou sú výslovne voľbou kupujúceho a predajca ich svojim zákazníkom neuhrádza a neprepláca a to v oboch - či v prípade kladného alebo záporného výsledku / stanoviska príslušného úradu, ústavu, spoločnosti. To isté platí v prípade servisu - akýkoľvek servis, údržba či iné opravy bez písomného súhlasu predajcu nie sú zákazníkovi preplácané.

 

 

Posledná aktualizácia dňa 24.05.2018

 

 

NTc4Y